Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 30 2013

9948 80ac 390
Reposted fromtosiaa tosiaa viacytaty cytaty
Późno w nocy, gdy ty żyjesz na całego, ja nie mogę spać. 
— Kings Of Leon - Use Somebody
Reposted fromtake-care take-care viacytaty cytaty
Ko­biety, które myślą, to naj­częściej te, o których się nie myśli.
— George Bernard Shaw
Reposted fromwetryagain wetryagain viacytaty cytaty

Boże, strzeż mnie od przyjaciół, z wrogami poradzę sobie sam.

                                                                                                                     -Valdemar Baldhead
Reposted frombomdia bomdia viacytaty cytaty
Nie jest łatwo stracić pamięć. Chciałabym gdzieś znaleźć książeczkę z instrukcją, z której dowiedziałabym się, jak to zrobić.
— S. Kingsbury "Lato, kiedy kochał mnie Fletcher Greel"
Reposted fromsentymentalna sentymentalna viacytaty cytaty
Nie widziałam Cię już od miesiąca.
I nic. Jes­tem może bledsza,
Trochę śpiąca, trochę bar­dziej milcząca,
Lecz wi­dać można żyć bez powietrza. 
— Maria Pawlikowska-Jasnorzewska .
Reposted fromempathetic empathetic viacytaty cytaty
2062 5169 390
Reposted fromchudosc chudosc
2093 4fa0 390
Reposted fromchudosc chudosc
5622 450a 390
Reposted fromchudosc chudosc
5630 64d1 390
Reposted fromchudosc chudosc
0960 7e2c 390
Reposted fromchudosc chudosc

Mnie o uczuciach trzeba zapewniać, utwierdzać, dowartościowywać. Bo ja wątpię, nie wierzę, uciekam. Taką niepewną osobą jestem.

— zatrzymaj mnie.
Reposted fromskrawekmegoserca skrawekmegoserca viacynamon cynamon
Na naszej planecie żyje pięć miliardów ludzi, tymczasem człowiek zakochuje się w jakiejś jednej osobie i nie wiadomo dlaczego, nie chce jej zmieniać na żadną inną.
— Jostein Gaarder
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacynamon cynamon
Proszę wybaczyć 
Że brak mi sił o ciebie walczyć 
Bo tak już jest że drogo płaci 
Ten który wybrał nic nie tracić 
— Czesław Śpiewa
Reposted frompotrzask potrzask
  Być może nie istnieje żaden inny rodzaj intymności, mogący konkurować z dwoma spojrzeniami, które spotykają się z mocą i zdecydowaniem, i które całkiem po prostu nie godzą się na oderwanie od siebie.
— Jostein Gaarder - Dziewczyna z Pomarańczami
Reposted fromIriss Iriss viacynamon cynamon
9976 5c19 390
Reposted fromnfading nfading viapotrzask potrzask
2962 7b77 390
black.
Reposted fromginger-gato ginger-gato viapotrzask potrzask
2617 9c37 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl